Beste sportvriend(in)
, In deze Nieuwsbrief zal aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen:
1. Nieuw junior lid
2. Huldiging kampioensteam
3. Uitslag Clubkampioenschappen voor junioren
4. Uitslag HDG toernooi (Beaujolais) voor senioren
5. Versiering van het clubhuis
6. Erwtensoeptoernooi voor senioren 7. Algemene Leden Vergadering op maandagavond 19 februari 2018
8. De jaarwisseling nadert
9. Jarigen in december en januari
10. Toekomstige activiteiten
11. Eerst volgende Nieuwsbrief

1.Nieuw junior lid Jens Nak Jens, van harte welkom bij de SLTV Racket. We hebben gezien, dat je inmiddels van je hebt doen spreken door op 4 november j.l. clubkampioen van Racket te worden bij de jeugd van 14 jaar en ouder. Nog van harte gefeliciteerd daarmee.

2.Huldiging kampioensteam In de najaarscompetitie 2017 van de KNLTB is één van onze teams zeer succesvol geweest. Dit betreft het mixed team dat uitkwam in de 2e klasse. Dit team bestond uit: Antje Blumenthal, Eveline Jonkman, Bart Duindam en Reinout Tuit. Op de Beaujolais avond van het HDG toernooi zijn zij door Dick Bender in het zonnetje gezet. Antje, Eveline, Bart en Reinout van harte gefeliciteerd met dit prachtige resultaat.

3.Uitslag Clubkampioenschap voor junioren Op 4 november j.l. hebben de clubkampioenschappen voor junioren plaatsgevonden. Er is gespeeld in 2 categorieën, t.w. jeugd t/m 13 jaar en 14 jaar en ouder.

Als winnaar zijn tevoorschijn gekomen: • Bij de jeugd t/m 13 jaar: 1e Marijn van der Sande 2e Lieuwe Kruis • Bij de jeugd van 14 jaar en ouder:
1e Jens Nak
2e Frans-Jelle Kruis

Jongelui, van harte gefeliciteerd met het behalen van dit mooie resultaat.

4.Uitslag HDG toernooi (Beaujolais) Van 9 t/m 19 november zijn dit jaar 126 spelers de strijd aangegaan om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Ook dit jaar moesten enkele partijen in slechte weersomstandigheden worden gespeeld. Sommigen vonden dit niet leuk, maar echt gemopperd werd er niet. Een compliment aan alle deelnemers is op zijn plaats. Alle wedstrijden hebben op de geplande dag plaats kunnen vinden. We kunnen terugkijken op een zowel sportief, als financieel gezien, fantastisch toernooi. Het succes van dit toernooi is behaald vanwege:  de vele inschrijvingen,  enthousiaste vrijwilligers achter de bar  de gesponsorde warme hapjes van de Ster Poelier;  de gesponsorde hapjes door Springer & van den Brink  de door TennisDirect gesponsorde artikelen  de perfecte conditie van de tennisbanen Zaterdagavond was er bovendien nog het door Anja Staal van de Ster Poelier uit Gorinchem klaargemaakte nasi, bami, etc. buffet, waaraan de “finishing touch” werd gegeven door Jaap van der Giessen en Piet Versluis. Anja, Jaap en Piet bedankt daarvoor. Alvorens de namen van de winnaars bekend te maken is een dankwoord richting de leden van  de wedstrijdcommissie     ; bestaande uit: Dick Bender, Reinout Tuit, Antje Blumenthal, Ellen te Kaat en Harald de Vries de baancommissie ; bestaande uit: Hans van Schaik, Piet Versluis, Nol Oskam, Wim Langerak en Hans Sommer; (van tijd tot tijd bijgestaan door Jan de Winter en Frits Zillig) de clubhuiscommissie ; bestaande uit: Gijs Versluis, Jaap v.d. Giessen, Lidy van Vrijaldenhoven en Margriet Langerak. de vrijwilligers achter de bar , t.w.:Gijs Versluis, Piet Versluis, Jaap v.d. Giessen, Leontine v.d. Aa, Johan van Vrijaldenhoven, Wim Langerak, Anja Staal, Debbie Sprangemeijer, Peter Bekkers, Bep v.d. Griend, Arie den Hartog, Lidy van Vrijaldenhoven, Margriet Langerak, Evelien Jonkman, Henk van de Wetering, Dirk Naber, André Gelauf, Herman de Stigter, Corry Marsman, Jacques Croque, Johan Nederlof , Conny den Hartog en Marja Boot zeker op zijn plaats.
Zonder hun medewerking hadden we dit resultaat niet kunnen bereiken. Tijdens dit toernooi zijn er 121 wedstrijden gespeeld in 13 klassen en wel van 4 t/m 8. Onderstaand de namen van de winnaars in hun klasse.
GD 4 1e plaats Erwin Timmermans met Wilma Bonninga
HD 4 Tim Snoek met Corney Visscher DD 4 Brenda den Haan met Eva Labrujere DD 5 Eline Gommers met Joyce Kon
GD 6 Marco Goorden met Eline Gommers DD 6 Linda van Oort met Brigitte Zagwijn
HD 6 Arie Putters met Ramon Putters HD 7 Toby Ellson met Eric van der Heijden
DD 7 Francis d’Hollosy met Angie De Kluyver
GD 7 Dick van Vuren met Francis d’Hollosy
DD 8 Ineke Buijzer met Marja van Kampen
GD 8 Cok van Schooten met Antje Blumenthal
HD 50+ Pieter Maas met Dirk-Jan Middelkoop
Ook vanaf deze plaats worden de winnaars gelukgewenst met hun behaalde overwinning. Voor een volledig overzicht van de uitslag zie www.toernooi.nl of klik op de volgende link https://www.toernooi.nl/sport/winners.aspx?id=ED88C14F-6B62-460D-B05F-DA4FFA9DF798 Tijdens dit toernooi zijn ook de nodige foto’s gemaakt; o.a. van de 1e prijs winnaars. Deze foto’s zijn te bekijken op onze site – zie eerde verslag

Versiering van het clubhuis
Ook dit jaar is ons clubhuis in de Kerstsfeer gebracht met een tweetal kerstboompjes en kerststukjes op de tafels. Een en ander is verzorgd onder de bezielende leiding van Bep van der Griend en Sonja de Winter, bijgestaan door Tineke Ratten en Jan de Winter en een klein beetje hulp van Margriet Langerak en Lidy van Vrijaldenhoven.

Het Snerttoernooi voor senioren ( leden)
Naar verwachting zal het erwtensoeptoernooi volgend jaar worden gehouden op zondag 28 januari 2018; aanvang 10.00 uur. Reserveer deze datum dus nu alvast in je agenda. In de e.v. Nieuwsbrief – die medio januari 2018 – zal verschijnen hoor je hier meer over. In ieder geval zal er aan het begin van het nieuwe jaar een lijst in het clubhuis komen te hangen waarop je jouw naam als deelnemer kunt invullen

De algemene ledenvergadering 2018
zal volgend jaar worden gehouden op maandagavond 19 februari 2018. De officiële uitnodiging voor deze vergadering, vergezeld van de agenda, zal je eind januari 2017 worden toegezonden.

De Sinterklaas festiviteiten liggen achter ons. Het winterweer heeft zich inmiddels aangekondigd en de meeste van ons zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen voor de komende Kerstdagen en uiteraard het naderende einde van het jaar 2017. Wij wensen al onze leden, met hun familie, vrienden en allen die hen dierbaar zijn, hele fijne Kerstdagen, een gezellige Jaarwisseling en een heel Gelukkig en Sportief Nieuwjaar toe. Laten we er met z’n allen een mooi 2018 van maken.

Toekomstige activitwiten

Op de zondag ochtenden onderlinge wintercompetitie voor senioren •
19 februari 2018 Algemene Leden Vergadering •
Van 23 juni t/m 1 juli 2018 Open toernooi (voor senioren)
• 8 t/m 18 november 2018 HDG (Open) Beaujolais toernooi

De eerst volgende Nieuwsbrief zal in januari 2018 verschijnen. Samensteller: Johan van Vrijaldenhoven e-mail adres: johlid@hetnet.nl tel. 0183-620054 Uitgave nummer 102 d.d. 9 december 2017

Gepost in: Clubbladen, Bookmark the permalink.

Geef een reactie