Beste sportvriend(in),

In deze Nieuwsbrief zal aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen:

1. Geboorte Sven

2. Erwtensoeptoernooi op zondag 28 februari 2016

3. Voormalig toegangspad naar de (oude) volkstuintjes

4. HP Color Laserjet 2605 dn printer

5. Tennis is Fair Play

6. Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op 29 februari 2016

7. Tennislessen

8. Rabo Clubkas Campagne

9. Groene Voorjaarscompetitie 2016 (Tenniskids toernooi)

10. Voorjaarscompetitie 2016 van de KNLTB

11. Jarigen in maart

12. Toekomstige activiteiten

13. Eerst volgende Nieuwsbrief

Op 23 februari j.l. zijn Ellen te Kaat en Marcel Steenland verblijd met de geboorte van hun zoon, die zij Sven hebben genoemd. Bij de geboorte was Sven 50 cm lang en woog 3.595 gram. Wij feliciteren Ellen en Marcel van harte en wensen hun veel geluk.

1.Geboorte Sven

Met mooi weer heeft afgelopen zondag weer het zoveelste erwtensoeptoernooi

plaatsgevonden. Met ruim 20 deelnemers was dit toernooi redelijk bezet. Tussen 10.00 uur en 12.15 uur zijn er 9 wedstrijden gespeeld van elk 45 minuten., waarna de erwtensoep en het roggebrood met katenspek klaar stond. Voor een tweetal spelers was er tomatensoep met stokbrood en kruidenboter. Daarna zijn er van 12.45 uur tot 15.00 uur nog 7 partijen gespeeld van elk 45 minuten.

2.Erwtensoeptoernooi d.d. 28 februari 2016

Na telling bleek dat de hoogste score was behaald door: – Leny Zillig (bij de dames) en

– Harry Schrijver (bij de heren)

De poedelprijs ging naar: – Isabella Hofman (bij de dames) en

– Dirk Naber (bij de heren)

De deelnemers worden bedankt voor het meedoen en vooral voor de gezelligheid. Ook dank aan de mensen die achter de bar en in de keuken hebben geholpen.

Het voormalig toegangspad naar de (oude) volkstuintjes, dat aan de zuidkant van onze tennisbanen lag, is voorgoed verdwenen. Door H.A.B.O. uit Noordeloos zijn de oude schoren (aan de kant van het voormalige Remon-complex) verwijderd, de strook grond is uitgegraven en er is nieuwe grond aangebracht. Daarna zijn er nieuwe schoren geplaatst. Voorts zijn er door een achttal heren senioren van onze club 100 Prunus Caucasia heesters geplant van ca 1,25 meter hoog. Deze heesters moeten in de toekomst de wind zo veel mogelijk tegenhouden, om ons in staat te stellen om zonder al te veel wind te tennissen.

3.Voormalig toegangspad naar de (oude) volkstuintjes

De heren senioren die zich hebben ingespannen om deze heesters te planten worden bedankt voor hun inzet.

Deze printer is jaren geleden door onze vereniging gebruikt om het clubblad op te vervaardigen. Zo’n 7 jaar geleden is het laatste clubblad verschenen. Sindsdien verschijnt er regelmatig een elektronische Nieuwsbrief. In de beginjaren is er incidenteel nog gebruik gemaakt van bovengenoemde printer. Inmiddels is het alweer jaren geleden, dat deze printer is gebruikt. Aangezien het er niet naar uitziet, dat deze printer in de toekomst nog door

ons gebruikt zal worden willen we ervan af.

4.HP Color laserjet 2605dn

De printer staat bij Johan van Vrijaldenhoven en is GRATIS

af

te halen. Hopelijk kunnen we er iemand anders nog blij mee

maken. Ben je geïnteresseerd bel even voor je langs komt (tel. 0183-620054) . Graag reageren vòòr vrijdag 18 maart a.s. Bij geen reactie wordt de printer namelijk naar de rommelmarkt van de O.B.S. Het Tweespan in Schelluinen gebracht.

Met Fair Play win je altijd. Tennissen in een sportieve, veilige en respectvolle omgeving draagt bij aan een plezierige sportbeoefening. Dat zorgt ervoor dat je plezier in het tennis behoudt, waardoor je langer blijft sporten.

5.Tennis is Fair Play

De KNLTB wil samen met de tennisverenigingen optrekken om onze tennissport eerlijk en sportief te houden. Samen zijn wij verantwoordelijk voor een integere tennissport. In verband hiermede vindt je binnenkort aan de buitenkant van ons clubhuis een informatiebord “Fair Play in Tennis”, alsmede aanvullende informatie in het clubhuis in de vorm van een poster en uitleg over Fair Play.

Je kunt deze informatie ook vinden op www.knltb.nl/fairplay

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de SLTV Racket heeft dit jaar plaatsgevonden op 29 februari 2016. Onze voorzitter, Arie den Hartog, mocht bij de aanvang van de vergadering, die om 20.05 uur begon, 36 leden verwelkomen. In vergelijking met 2005 betekende dit een toename van het aantal bezoekende leden van 30%. Fantastisch!!!!

6.Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering d.d. 29 februari 2016

Voor diegenen die er niet bij konden zijn volgt onderstaand in het kort een opsomming van een aantal besproken zaken.

Per 1 januari 2016 telde de SLTV Racket 183 leden; t.w. 144 senioren, 22 junioren en 17 rustende leden.

Ledenbestand

De financiële stukken over 2015 van onze penningmeester Tibor Kalmár zijn door de kascontrole commissie in orde bevonden en zodoende kon de penningmeester décharge worden verleend.

Jaarverslag en begroting

Ook de begroting voor 2016 werd goedgekeurd conform voorstel.

Aangezien er zich geen kandidaten voor een bestuursfunctie hadden gemeld, zijn de huidige bestuursleden herkozen.

Bestuursleden

Commissieleden

Bij de wedstrijdcommissie heeft Ellen te Kaat de plaats ingenomen van Linda Goorden. Linda, bedankt voor je inspanningen in de afgelopen jaren. Wij zijn blij met de toetreding van Ellen en wensen haar veel succes.

Wedstrijdcommissie

De huidige clubhuiscommissie heeft een versterking ondergaan met de komst van Jaap van de Giessen. Jaap draait al wat maanden mee en we kunnen zijn kennis en kunde goed gebruiken.

Ook Jaap wensen wij veel succes.

Clubhuiscommissie

Helaas hebben de zittende leden van de recreatiecommissie, t.w. Dirk Naber en Elly Koole besloten om hun activiteiten te beëindigen. De toss avonden waren namelijk niet meer in trek voor onze leden. We danken Dirk en Elly voor hun inzet gedurende de afgelopen jaren.

Recreatiecommissie

Er is een oproep gedaan om je aan te melden voor het vormen van een nieuwe recreatiecommissie. Tijdens de vergadering hebben zich hiervoor helaas nog geen leden aangemeld. Toch is het nodig dat er een nieuwe commissie wordt gevormd, die dit onderdeel nieuw leven moet inblazen. Wie staan er op om deze uitdaging aan te gaan?

De overige commissies zijn ongewijzigd gebleven.

Overige commissies

Huldiging jubilaris

Annie Muishout 25 jaar lid – zij kreeg een spelt en een bos bloemen uitgereikt

gefeliciteerd Annie !

De aanwezige leden zijn unaniem akkoord gegaan met het vestigen van het recht van opstal t.a.v.:

Recht van opstal – de grond onder het clubhuis en

– de strook grond ten zuiden van de tennisbanen

Over dit punt is uitvoerig van gedachten gewisseld. Besloten is dat er een commissie gevormd zal worden. Deze commissie zal een voorstel moeten uitwerken. Aandachtspunten van deze commissie zullen zijn:

Vervanging van het interieur van het clubhuis

– Het meubilair

– Aankleding

– Keuken – Etc.

Kandidaten om zitting te nemen in deze commissie kunnen zich melden bij één van de bestuursleden. Voor hun e-mailadres zie de website www.sltvracket.nl

In maart start de nieuwe cursus tennislessen op dinsdagavond. Wil je structureel werken aan je spel d.m.v. een wekelijkse training? Geef je dan snel op via

7.Tennislessen

www.tstk.nl of klik hier:

Tot op de tennisbaan!

http://tstk.nl/?page_id=169&fid=215

Met sportieve groet,

Tom Stroosnijder (TSTK)

Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen en stelt 100.000 euro beschikbaar! Ook SLTV Racket doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!

8. Rabobank Clubkas Campagne

Stemmen

Van 1 tot en met 14 april 2016 mogen de leden van Rabobank Alblasserwaard

Vijfheerenlanden online vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van 100.000 euro te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. SLTV Racket ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal

het bedrag dat een stem waard is. Dus hoe meer stemmen er op Racket worden uitgebracht, hoe meer we krijgen uitgekeerd.

Vorig jaar hebben 13 personen hun stem uitgebracht op onze vereniging; hetgeen een bescheiden bedrag heeft opgeleverd van Eur 60,32. Mooi meegenomen; echter schandalig laag als je in aanmerking neemt, dat dit de laagste score is van alle uit Schelluinen deelnemende verenigingen.

Oproep aan alle leden

Het doel is om bovengenoemde score dit jaar aanzienlijk te verbeteren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken. Ben jij lid van Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden? Het zou fantastisch zijn als jij, je familie en vrienden ieder twee stemmen geeft aan Racket tijdens de Rabobank Clubkas Campagne.

Kijk voor meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/av.

Alvast bedankt voor je steun.

Aan dit toernooi doet één team van Racket mee. De wedstrijden van dit team worden gespeeld op

9.Groene Voorjaarscompetitie 2016 (Tenniskids toernooi)

woensdagmiddag.

De teamsamenstelling is als volgt:

Ruben Voortjes

Thijs Korevaar

Lieuwe Kruis

Andre Rouwert

Marijn van der Sande

Captain: Robert Voortjes

Voor deze competitie zijn dit jaar 11 teams ingeschreven (één team meer vergeleken met 2015); t.w.:

10.Voorjaarscompetitie 2016 van de KNLTB

– Op vrijdagavond 3 senior teams

– Op zaterdag morgen 1 junior team

– Op zaterdagmiddag 4 senior teams

– Op zondag 3 senior teams –

Deze competitie zal gespeeld worden in de periode 9 april t/m juni 2016. De speeldata voor onze teams zijn op dit moment weliswaar wel bekend, maar zullen worden vermeld in de e.v. Nieuwsbrief, die eind maart a.s. zal verschijnen. Als je nu al zou willen weten, wanneer en tegen wie er gespeeld zal moeten worden raadpleeg dan de site van de KNLTB.

De teamsamenstelling van de hierboven genoemde teams is als volgt:

Beste sportvriend(in),

In deze Nieuwsbrief zal aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen:

1. Geboorte Sven

2. Erwtensoeptoernooi op zondag 28 februari 2016

3. Voormalig toegangspad naar de (oude) volkstuintjes

4. HP Color Laserjet 2605 dn printer

5. Tennis is Fair Play

6. Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op 29 februari 2016

7. Tennislessen

8. Rabo Clubkas Campagne

9. Groene Voorjaarscompetitie 2016 (Tenniskids toernooi)

10. Voorjaarscompetitie 2016 van de KNLTB

11. Jarigen in maart

12. Toekomstige activiteiten

13. Eerst volgende Nieuwsbrief

Op 23 februari j.l. zijn Ellen te Kaat en Marcel Steenland verblijd met de geboorte van hun zoon, die zij Sven hebben genoemd. Bij de geboorte was Sven 50 cm lang en woog 3.595 gram. Wij feliciteren Ellen en Marcel van harte en wensen hun veel geluk.

1.Geboorte Sven

Met mooi weer heeft afgelopen zondag weer het zoveelste erwtensoeptoernooi

plaatsgevonden. Met ruim 20 deelnemers was dit toernooi redelijk bezet. Tussen 10.00 uur en 12.15 uur zijn er 9 wedstrijden gespeeld van elk 45 minuten., waarna de erwtensoep en het roggebrood met katenspek klaar stond. Voor een tweetal spelers was er tomatensoep met stokbrood en kruidenboter. Daarna zijn er van 12.45 uur tot 15.00 uur nog 7 partijen gespeeld van elk 45 minuten.

2.Erwtensoeptoernooi d.d. 28 februari 2016

Na telling bleek dat de hoogste score was behaald door: – Leny Zillig (bij de dames) en

– Harry Schrijver (bij de heren)

De poedelprijs ging naar: – Isabella Hofman (bij de dames) en

– Dirk Naber (bij de heren)

De deelnemers worden bedankt voor het meedoen en vooral voor de gezelligheid. Ook dank aan de mensen die achter de bar en in de keuken hebben geholpen.

Het voormalig toegangspad naar de (oude) volkstuintjes, dat aan de zuidkant van onze tennisbanen lag, is voorgoed verdwenen. Door H.A.B.O. uit Noordeloos zijn de oude schoren (aan de kant van het voormalige Remon-complex) verwijderd, de strook grond is uitgegraven en er is nieuwe grond aangebracht. Daarna zijn er nieuwe schoren geplaatst. Voorts zijn er door een achttal heren senioren van onze club 100 Prunus Caucasia heesters geplant van ca 1,25 meter hoog. Deze heesters moeten in de toekomst de wind zo veel mogelijk tegenhouden, om ons in staat te stellen om zonder al te veel wind te tennissen.

3.Voormalig toegangspad naar de (oude) volkstuintjes

De heren senioren die zich hebben ingespannen om deze heesters te planten worden bedankt voor hun inzet.

Deze printer is jaren geleden door onze vereniging gebruikt om het clubblad op te vervaardigen. Zo’n 7 jaar geleden is het laatste clubblad verschenen. Sindsdien verschijnt er regelmatig een elektronische Nieuwsbrief. In de beginjaren is er incidenteel nog gebruik gemaakt van bovengenoemde printer. Inmiddels is het alweer jaren geleden, dat deze printer is gebruikt. Aangezien het er niet naar uitziet, dat deze printer in de toekomst nog door

ons gebruikt zal worden willen we ervan af.

4.HP Color laserjet 2605dn

De printer staat bij Johan van Vrijaldenhoven en is GRATIS

af

te halen. Hopelijk kunnen we er iemand anders nog blij mee

maken. Ben je geïnteresseerd bel even voor je langs komt (tel. 0183-620054) . Graag reageren vòòr vrijdag 18 maart a.s. Bij geen reactie wordt de printer namelijk naar de rommelmarkt van de O.B.S. Het Tweespan in Schelluinen gebracht.

Met Fair Play win je altijd. Tennissen in een sportieve, veilige en respectvolle omgeving draagt bij aan een plezierige sportbeoefening. Dat zorgt ervoor dat je plezier in het tennis behoudt, waardoor je langer blijft sporten.

5.Tennis is Fair Play

De KNLTB wil samen met de tennisverenigingen optrekken om onze tennissport eerlijk en sportief te houden. Samen zijn wij verantwoordelijk voor een integere tennissport. In verband hiermede vindt je binnenkort aan de buitenkant van ons clubhuis een informatiebord “Fair Play in Tennis”, alsmede aanvullende informatie in het clubhuis in de vorm van een poster en uitleg over Fair Play.

Je kunt deze informatie ook vinden op www.knltb.nl/fairplay

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de SLTV Racket heeft dit jaar plaatsgevonden op 29 februari 2016. Onze voorzitter, Arie den Hartog, mocht bij de aanvang van de vergadering, die om 20.05 uur begon, 36 leden verwelkomen. In vergelijking met 2005 betekende dit een toename van het aantal bezoekende leden van 30%. Fantastisch!!!!

6.Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering d.d. 29 februari 2016

Voor diegenen die er niet bij konden zijn volgt onderstaand in het kort een opsomming van een aantal besproken zaken.

Per 1 januari 2016 telde de SLTV Racket 183 leden; t.w. 144 senioren, 22 junioren en 17 rustende leden.

Ledenbestand

De financiële stukken over 2015 van onze penningmeester Tibor Kalmár zijn door de kascontrole commissie in orde bevonden en zodoende kon de penningmeester décharge worden verleend.

Jaarverslag en begroting

Ook de begroting voor 2016 werd goedgekeurd conform voorstel.

Aangezien er zich geen kandidaten voor een bestuursfunctie hadden gemeld, zijn de huidige bestuursleden herkozen.

Bestuursleden

Commissieleden

Bij de wedstrijdcommissie heeft Ellen te Kaat de plaats ingenomen van Linda Goorden. Linda, bedankt voor je inspanningen in de afgelopen jaren. Wij zijn blij met de toetreding van Ellen en wensen haar veel succes.

Wedstrijdcommissie

De huidige clubhuiscommissie heeft een versterking ondergaan met de komst van Jaap van de Giessen. Jaap draait al wat maanden mee en we kunnen zijn kennis en kunde goed gebruiken.

Ook Jaap wensen wij veel succes.

Clubhuiscommissie

Helaas hebben de zittende leden van de recreatiecommissie, t.w. Dirk Naber en Elly Koole besloten om hun activiteiten te beëindigen. De toss avonden waren namelijk niet meer in trek voor onze leden. We danken Dirk en Elly voor hun inzet gedurende de afgelopen jaren.

Recreatiecommissie

Er is een oproep gedaan om je aan te melden voor het vormen van een nieuwe recreatiecommissie. Tijdens de vergadering hebben zich hiervoor helaas nog geen leden aangemeld. Toch is het nodig dat er een nieuwe commissie wordt gevormd, die dit onderdeel nieuw leven moet inblazen. Wie staan er op om deze uitdaging aan te gaan?

De overige commissies zijn ongewijzigd gebleven.

Overige commissies

Naar aanleiding van haar 25 jarig lidmaatschap is Annie Muishout een herinneringsspeldje uitgereikt, vergezeld van felicitaties en een mooie bos bloemen..

Huldiging jubilaris

De aanwezige leden zijn unaniem akkoord gegaan met het vestigen van het recht van opstal t.a.v.:

Recht van opstal – de grond onder het clubhuis en

– de strook grond ten zuiden van de tennisbanen

Over dit punt is uitvoerig van gedachten gewisseld. Besloten is dat er een commissie gevormd zal worden. Deze commissie zal een voorstel moeten uitwerken. Aandachtspunten van deze commissie zullen zijn:

Vervanging van het interieur van het clubhuis

– Het meubilair

– Aankleding

– Keuken – Etc.

Kandidaten om zitting te nemen in deze commissie kunnen zich melden bij één van de bestuursleden. Voor hun e-mailadres zie de website www.sltvracket.nl

In maart start de nieuwe cursus tennislessen op dinsdagavond. Wil je structureel werken aan je spel d.m.v. een wekelijkse training? Geef je dan snel op via

7.Tennislessen

www.tstk.nl of klik hier:

Tot op de tennisbaan!

http://tstk.nl/?page_id=169&fid=215

Met sportieve groet,

Tom Stroosnijder (TSTK)

Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen en stelt 100.000 euro beschikbaar! Ook SLTV Racket doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!

8. Rabobank Clubkas Campagne

Stemmen

Van 1 tot en met 14 april 2016 mogen de leden van Rabobank Alblasserwaard

Vijfheerenlanden online vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van 100.000 euro te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. SLTV Racket ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal

het bedrag dat een stem waard is. Dus hoe meer stemmen er op Racket worden uitgebracht, hoe meer we krijgen uitgekeerd.

Vorig jaar hebben 13 personen hun stem uitgebracht op onze vereniging; hetgeen een bescheiden bedrag heeft opgeleverd van Eur 60,32. Mooi meegenomen; echter schandalig laag als je in aanmerking neemt, dat dit de laagste score is van alle uit Schelluinen deelnemende verenigingen.

Oproep aan alle leden

Het doel is om bovengenoemde score dit jaar aanzienlijk te verbeteren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken. Ben jij lid van Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden? Het zou fantastisch zijn als jij, je familie en vrienden ieder twee stemmen geeft aan Racket tijdens de Rabobank Clubkas Campagne.

Kijk voor meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/av.

Alvast bedankt voor je steun.

Aan dit toernooi doet één team van Racket mee. De wedstrijden van dit team worden gespeeld op

9.Groene Voorjaarscompetitie 2016 (Tenniskids toernooi)

woensdagmiddag.

De teamsamenstelling is als volgt:

Ruben Voortjes

Thijs Korevaar

Lieuwe Kruis

Andre Rouwert

Marijn van der Sande

Captain: Robert Voortjes

Voor deze competitie zijn dit jaar 11 teams ingeschreven (één team meer vergeleken met 2015); t.w.:

10.Voorjaarscompetitie 2016 van de KNLTB

– Op vrijdagavond 3 senior teams

– Op zaterdag morgen 1 junior team

– Op zaterdagmiddag 4 senior teams

– Op zondag 3 senior teams –

Deze competitie zal gespeeld worden in de periode 9 april t/m juni 2016. De speeldata voor onze teams zijn op dit moment weliswaar wel bekend, maar zullen worden vermeld in de e.v. Nieuwsbrief, die eind maart a.s. zal verschijnen. Als je nu al zou willen weten, wanneer en tegen wie er gespeeld zal moeten worden raadpleeg dan de site van de KNLTB.
Voorjaarscompetitie 2016
Mix (0427) 3e klasse 17+
Dirk Naber (cap.)
Elise de Jong
Annelot van Moerkerk
Ruben Sprangemeijer
Johan v.d. Brink
Dames (1437) 4e klasse 17+
Antje Blumenthal (cap.)
Debbie Sprangemeijer
Marieke NeuschwangerStasse
Rina Monshouwer v.d. Linden
Anja Staal
Bep Legemaate
heren (1024) 3e klasse 17+
Jacques Croque (cap.)
Dick Bender
Johan Nederlof
Martin van Vugt
Jan van Vugt
Zaterdagmorgen Jongens 11 t/m 17 jaar (1801) , 2e klasse
Nick Goorden
Frans-Jelle Kruis
Jilles Croes
Nathan Straver

Zaterdagmiddag:
Heren 1 (0608) 1eklasse
Arie den Hartog (cap)
Rene Bongers
Rienie van de Vliest
Cor de Ruiter

Heren 2 (0615) 2 klasse 35 plus
Marco Goorden (cap)
Peter Boxhorn
Patrick Stuut
Rob de Jong
Pieter van de Brugge

Mix 1 (0023 3e klasse 17 plus
Reinout Tuit (cap.)
Ellen te Kaat
Priscilla den Hartog
Marja Boot
Wido Blokland
Oskar Leerkamp

Dames(1134) 1e klasse 35+ 4e klasse
Lisanne Waterman (cap)
Leontien van de Aa
Marijke Hogenboezem
Masja van de Peet
Janneke Boender
Dianne van Vliet
Zondag:
Mix 1 (1512) 1e ) + 3e klasse
Conny den Hartog (cap)
Linda Goorden
Arie den Hartog
Rene Bongers

Mix 2 (1539) 35+ klasse 3e klasse
Antje Blumenthal (cap.)
Johan v.d. Brink
Bart Verhoeks
BepLegemaate
Oscar Leerkamp
Reinout Tuit

Dames (1042)2e klasse
Annemarie Gelauf-’t Lam ( capt )
Priscilla den Hartog
Romy van Iperen
Rianne Star

11.Jarigen in maart

2 maart Susan van Koert-Rietveld 25 maart Marcel van der Voet

3 maart Piet Versluis 25 maart Dyon Zantman

6 maart Chantal Elgersma-de Groot 26 maart Jacqueline Hup

7 maart Michael Linders 26 maart Wim Muller

7 maart Herman de Stigter 27 maart Andy Sprong

12 maart Tim Visser 28 maart Jaap Koppelaar 15 maart Marijke Hoogenboezem 29 maart Piet Maas

20 maart Jaap Visser 30 maart Jacques Croque

20 maart Frits Zillig 30 maart Oskar Leerkamp

21 maart Rowan van Vlierden 30 maart Jan de Winter

22 maart André Rouwert Boer

23 maart Erwin Loos 24 maart Thijs Korevaar

• 6 april 2016 Tenniskids toernooi

12.Toekomstige activiteiten

• 9 april 2016 aanvang Voorjaarscompetitie KNLTB

• 18 juni 2016 Mini/Maxi toernooi (organisatie TSTK)

• 1e week juli Open Toernooi (voor senioren)

• Eind augustus 2016 Clubkampioenschappen

• In november 2016 HDG (Open) toernooi (voor senioren)

De eerst volgende Nieuwsbrief zal eind maart 2016 verschijnen.

13.Eerst volgende Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief is mede tot stand gekomen door medewerking van: Dick Bender, Marco Goorden en Lidy van Vrijaldenhoven.

Samensteller: Johan van Vrijaldenhoven e-mail adres: johlid@hetnet.nl tel. 0183-620054

Uitgave nummer 82 d.d. 5 maart 2016
Reinout Tuit

11.Jarigen in maart

2 maart Susan van Koert-Rietveld 25 maart Marcel van der Voet

3 maart Piet Versluis 25 maart Dyon Zantman

6 maart Chantal Elgersma-de Groot 26 maart Jacqueline Hup

7 maart Michael Linders 26 maart Wim Muller

7 maart Herman de Stigter 27 maart Andy Sprong

12 maart Tim Visser 28 maart Jaap Koppelaar 15 maart Marijke Hoogenboezem 29 maart Piet Maas

20 maart Jaap Visser 30 maart Jacques Croque

20 maart Frits Zillig 30 maart Oskar Leerkamp

21 maart Rowan van Vlierden 30 maart Jan de Winter

22 maart André Rouwert Boer

23 maart Erwin Loos 24 maart Thijs Korevaar

• 6 april 2016 Tenniskids toernooi

12.Toekomstige activiteiten

• 9 april 2016 aanvang Voorjaarscompetitie KNLTB

• 18 juni 2016 Mini/Maxi toernooi (organisatie TSTK)

• 1e week juli Open Toernooi (voor senioren)

• Eind augustus 2016 Clubkampioenschappen

• In november 2016 HDG (Open) toernooi (voor senioren)

De eerst volgende Nieuwsbrief zal eind maart 2016 verschijnen.

13.Eerst volgende Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief is mede tot stand gekomen door medewerking van: Dick Bender, Marco Goorden en Lidy van Vrijaldenhoven.

Samensteller: Johan van Vrijaldenhoven e-mail adres: johlid@hetnet.nl tel. 0183-620054

Uitgave nummer 82 d.d. 5 maart 2016

Gepost in: Nieuwsbrieven, Bookmark the permalink.

Geef een reactie