beste leden van SLTVR Schelluinen

Hier volgt een korte samenvatting van de activiteiten en nieuwtjes van Januari en februari 2018

Januari 2018
————
de vernieuwing / verbouwing
van ons clubhuis is in volle gang. Was de aanbouw / overkapping reeds al eind 2017 gerealiseerd is deze uitaard nog niet af. Er komen nog banken en de overkapping wordt nog dicht gemaakt aan de zijkant en heel belangrijk ook de binnenkant van het gebouw.
De banken zijn reeds geleverd maar moeten nog in de verf. De muren en plafon moeten nog worden gereinigd en geverft ..een klein beginnetje is al gemaakt door Jan de Winter en Conny den Hartog samen met Arie den Hartog ( vrijwilligers kunnen zich melden bij André en Annemarie Gelauf )
Dan komen er nog 4 kleine tafels met stoelen en een grote hoge met 8 hoge stoelen en asccessoires.
Hoe het e.e.a eruit gaat zien heeft zich een hele commissie over gebogen ( bestaande uit Arie den Hartog/ Peter Bekker / André Gelauf/ Annemarie Gelauf / Antje Blumenthal/ Harald de Vries/ Priscilla den Hartog/ Denise den Hartog) Een eerste indruk krijgen jullie op ons Facebook de rest lichten wij verder toe op de ledenvergadering op 19 februari 2018.

Tevens heeft op 28 Januari 2018 ons jaarlijkse snert toernooi plaats gevonden.
Het weer speelde gelukkig mee en er werden leuke partijen gespeeld met als tussendoortje heerlijke snert en tomatensoep met broodjes. De winnaar bij de mannen werd Robert Voortjes en bij de vrouwen Conny den Hartog. foto’s zijn te vinden op ons Facebook

19 februari 2018
vind onze jaarlijkse leden vergadering plaats . De onderwerpen hiervan zijn reeds bekend gemaakt door Johan van Vijaldenhoven in zijn nieuwsbrief.

Een Nieuwtje willen wij wel alvast bekend maken. Zoals jullie weten is Ellen ten Kaat bij ons gestopt met de wedstrijd commissie ( nu nog bestaande uit Dick Bender. Reinout Tuit. Antje Blumenthal en Harald de Vries ) en is er een nieuwe dame bij gekomem ( voor Ellen ) en dat is Denise den Hartog die de wedstrijd commissie vanaf nu komt versterken. Namens de wedstrijdcommissie van harte welkom Denise.!

Alle overige Nieuwtjes komen aan de orde in onze leden vergadering op 19 februari. Dus schrijf 19 februari 2018 alvast in je agenda …
– zie events

Gepost in Uncategorized | Leave a comment

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en sportief 2018 toe

met een sportieve groet

SLTV Racket Schelluinen

Gepost in Uncategorized | Leave a comment

Beste sportvriend(in)
, In deze Nieuwsbrief zal aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen:
1. Nieuw junior lid
2. Huldiging kampioensteam
3. Uitslag Clubkampioenschappen voor junioren
4. Uitslag HDG toernooi (Beaujolais) voor senioren
5. Versiering van het clubhuis
6. Erwtensoeptoernooi voor senioren 7. Algemene Leden Vergadering op maandagavond 19 februari 2018
8. De jaarwisseling nadert
9. Jarigen in december en januari
10. Toekomstige activiteiten
11. Eerst volgende Nieuwsbrief

1.Nieuw junior lid Jens Nak Jens, van harte welkom bij de SLTV Racket. We hebben gezien, dat je inmiddels van je hebt doen spreken door op 4 november j.l. clubkampioen van Racket te worden bij de jeugd van 14 jaar en ouder. Nog van harte gefeliciteerd daarmee.

2.Huldiging kampioensteam In de najaarscompetitie 2017 van de KNLTB is één van onze teams zeer succesvol geweest. Dit betreft het mixed team dat uitkwam in de 2e klasse. Dit team bestond uit: Antje Blumenthal, Eveline Jonkman, Bart Duindam en Reinout Tuit. Op de Beaujolais avond van het HDG toernooi zijn zij door Dick Bender in het zonnetje gezet. Antje, Eveline, Bart en Reinout van harte gefeliciteerd met dit prachtige resultaat.

3.Uitslag Clubkampioenschap voor junioren Op 4 november j.l. hebben de clubkampioenschappen voor junioren plaatsgevonden. Er is gespeeld in 2 categorieën, t.w. jeugd t/m 13 jaar en 14 jaar en ouder.

Als winnaar zijn tevoorschijn gekomen: • Bij de jeugd t/m 13 jaar: 1e Marijn van der Sande 2e Lieuwe Kruis • Bij de jeugd van 14 jaar en ouder:
1e Jens Nak
2e Frans-Jelle Kruis

Jongelui, van harte gefeliciteerd met het behalen van dit mooie resultaat.

4.Uitslag HDG toernooi (Beaujolais) Van 9 t/m 19 november zijn dit jaar 126 spelers de strijd aangegaan om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Ook dit jaar moesten enkele partijen in slechte weersomstandigheden worden gespeeld. Sommigen vonden dit niet leuk, maar echt gemopperd werd er niet. Een compliment aan alle deelnemers is op zijn plaats. Alle wedstrijden hebben op de geplande dag plaats kunnen vinden. We kunnen terugkijken op een zowel sportief, als financieel gezien, fantastisch toernooi. Het succes van dit toernooi is behaald vanwege:  de vele inschrijvingen,  enthousiaste vrijwilligers achter de bar  de gesponsorde warme hapjes van de Ster Poelier;  de gesponsorde hapjes door Springer & van den Brink  de door TennisDirect gesponsorde artikelen  de perfecte conditie van de tennisbanen Zaterdagavond was er bovendien nog het door Anja Staal van de Ster Poelier uit Gorinchem klaargemaakte nasi, bami, etc. buffet, waaraan de “finishing touch” werd gegeven door Jaap van der Giessen en Piet Versluis. Anja, Jaap en Piet bedankt daarvoor. Alvorens de namen van de winnaars bekend te maken is een dankwoord richting de leden van  de wedstrijdcommissie     ; bestaande uit: Dick Bender, Reinout Tuit, Antje Blumenthal, Ellen te Kaat en Harald de Vries de baancommissie ; bestaande uit: Hans van Schaik, Piet Versluis, Nol Oskam, Wim Langerak en Hans Sommer; (van tijd tot tijd bijgestaan door Jan de Winter en Frits Zillig) de clubhuiscommissie ; bestaande uit: Gijs Versluis, Jaap v.d. Giessen, Lidy van Vrijaldenhoven en Margriet Langerak. de vrijwilligers achter de bar , t.w.:Gijs Versluis, Piet Versluis, Jaap v.d. Giessen, Leontine v.d. Aa, Johan van Vrijaldenhoven, Wim Langerak, Anja Staal, Debbie Sprangemeijer, Peter Bekkers, Bep v.d. Griend, Arie den Hartog, Lidy van Vrijaldenhoven, Margriet Langerak, Evelien Jonkman, Henk van de Wetering, Dirk Naber, André Gelauf, Herman de Stigter, Corry Marsman, Jacques Croque, Johan Nederlof , Conny den Hartog en Marja Boot zeker op zijn plaats.
Zonder hun medewerking hadden we dit resultaat niet kunnen bereiken. Tijdens dit toernooi zijn er 121 wedstrijden gespeeld in 13 klassen en wel van 4 t/m 8. Onderstaand de namen van de winnaars in hun klasse.
GD 4 1e plaats Erwin Timmermans met Wilma Bonninga
HD 4 Tim Snoek met Corney Visscher DD 4 Brenda den Haan met Eva Labrujere DD 5 Eline Gommers met Joyce Kon
GD 6 Marco Goorden met Eline Gommers DD 6 Linda van Oort met Brigitte Zagwijn
HD 6 Arie Putters met Ramon Putters HD 7 Toby Ellson met Eric van der Heijden
DD 7 Francis d’Hollosy met Angie De Kluyver
GD 7 Dick van Vuren met Francis d’Hollosy
DD 8 Ineke Buijzer met Marja van Kampen
GD 8 Cok van Schooten met Antje Blumenthal
HD 50+ Pieter Maas met Dirk-Jan Middelkoop
Ook vanaf deze plaats worden de winnaars gelukgewenst met hun behaalde overwinning. Voor een volledig overzicht van de uitslag zie www.toernooi.nl of klik op de volgende link https://www.toernooi.nl/sport/winners.aspx?id=ED88C14F-6B62-460D-B05F-DA4FFA9DF798 Tijdens dit toernooi zijn ook de nodige foto’s gemaakt; o.a. van de 1e prijs winnaars. Deze foto’s zijn te bekijken op onze site – zie eerde verslag

Versiering van het clubhuis
Ook dit jaar is ons clubhuis in de Kerstsfeer gebracht met een tweetal kerstboompjes en kerststukjes op de tafels. Een en ander is verzorgd onder de bezielende leiding van Bep van der Griend en Sonja de Winter, bijgestaan door Tineke Ratten en Jan de Winter en een klein beetje hulp van Margriet Langerak en Lidy van Vrijaldenhoven.

Het Snerttoernooi voor senioren ( leden)
Naar verwachting zal het erwtensoeptoernooi volgend jaar worden gehouden op zondag 28 januari 2018; aanvang 10.00 uur. Reserveer deze datum dus nu alvast in je agenda. In de e.v. Nieuwsbrief – die medio januari 2018 – zal verschijnen hoor je hier meer over. In ieder geval zal er aan het begin van het nieuwe jaar een lijst in het clubhuis komen te hangen waarop je jouw naam als deelnemer kunt invullen

De algemene ledenvergadering 2018
zal volgend jaar worden gehouden op maandagavond 19 februari 2018. De officiële uitnodiging voor deze vergadering, vergezeld van de agenda, zal je eind januari 2017 worden toegezonden.

De Sinterklaas festiviteiten liggen achter ons. Het winterweer heeft zich inmiddels aangekondigd en de meeste van ons zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen voor de komende Kerstdagen en uiteraard het naderende einde van het jaar 2017. Wij wensen al onze leden, met hun familie, vrienden en allen die hen dierbaar zijn, hele fijne Kerstdagen, een gezellige Jaarwisseling en een heel Gelukkig en Sportief Nieuwjaar toe. Laten we er met z’n allen een mooi 2018 van maken.

Toekomstige activitwiten

Op de zondag ochtenden onderlinge wintercompetitie voor senioren •
19 februari 2018 Algemene Leden Vergadering •
Van 23 juni t/m 1 juli 2018 Open toernooi (voor senioren)
• 8 t/m 18 november 2018 HDG (Open) Beaujolais toernooi

De eerst volgende Nieuwsbrief zal in januari 2018 verschijnen. Samensteller: Johan van Vrijaldenhoven e-mail adres: johlid@hetnet.nl tel. 0183-620054 Uitgave nummer 102 d.d. 9 december 2017

Gepost in Clubbladen | Leave a comment

Ook dit jaar hebben wij weer ontzettend genoten van jullie. Mooie wedstrijden en een en al gezelligheid en sportiviteit. Alle spelers bedankt voor het mee doen en alle winnaars gefeliciteerd met hun prijs. De foto’s van het toernooi kunt u terug vinden op ons/onze Facebook .en
Ook komt er nog een officiële verslaggeving op een later tijdstip. Toch willen wij alvast onze dank uitbrengen aan onze sponsors de Sterpoelier Anja Staal , uw rijdende supermarkt Johan van den Brink en Tennis Direct uw online web shop . Tevens ook een groot dank je wel aan alle vrijwilligers achter de bar, de kantinecommissie, de vrijwilligers voor het verzorgen van het buffet en de beaujolaisavond alsmede de banencommissie
Wij hopen jullie weer te mogen begroeten tijdens ons OPEN TOERNOOI 2018 week 26 / 23 juli t/m 1 juli 2018 of het HDG toernooi 2018 van 8 tm 18 november 2018 .

met een sportieve groet
de wedstrijdcommissie SLTVR
Dick Bender
Antje Blumenthal
Reinout Tuit
Ellen te Kaat
Harald de Vrieshier de uitslagen van het toernooi


50+ HD

1 Pieter Maas
Dirk-Jan Middelkoop

2 Dick Bergwerff
Leonard de Leng

HD 4

1 Tim Snoek [1]
Corney Visscher

2 Ger Rolink
Reinout Tuit

3 Arie de Jong
Edwin Wesselink

HD 6

1 Arie Putters [1]
Ramon Putters

2 Mirco van de Sande
Ad Verhoeven

3 Dennis Beumken
Marcel Steenland

4 Mark Bel
Leon Stremler

HD 7

1 Toby Ellson [1]
Eric van der Heijden

2 Thomas van Druten [2]
Hans Vos

DD 4

1 Brenda den Haan [1]
Eva Labrujere

2 Laura van Wijnen
Sabine Wisman

3 Denise den Hartog
Priscilla den Hartog

4 Ilse Rasenberg
Patricia Rozendaal-Holster

GD 4

1 Erwin Timmermans
Wilma Bonninga

2 Reinout Tuit
Marja Boot

3 Tim Snoek [1]
Laura van Wijnen

4 Leen Buizert
Priscilla den Hartog

DD 5

1 Eline Gommers [1]
Joyce Kon

2 Janneke van Meeteren
Linde Noordegraaf

GD 6

1 Marco Goorden [1]
Eline Gommers

2 Arie Putters
Linda Goorden-Pierhagen

3 Bjorn Ouwerkerk
Lizanne van Zante

4 Egbert van de Giessen
Aleid Stienstra

DD 6

1 Linda van Oort
Brigitte Zagwijn

2 Chantal Koenen
Ina den Tek

3 Ina Bothof
Tineke Witteveen

4 Sylvia de Jongh [1]
Petra Vredenduin

GD 7

1 Dick van Vuren [1]
Francis d’ Hollosy

2 Arie van der Wel [2]
Annet van der Wel

3/4 Henry Wessels
Annet Wessels

DD 7

1 Francis d’ Hollosy [1]
Angie De Kluyver

2 Inge van der Riet [2]
Angela Romijn

GD 8

1 Cok van Schooten
Antje Blumenthal

2 Wim Kok [1]
Corry Marsman

3 Bert van der Giessen
Cathy Brood-Van Wijk

4 Willem Van der Linden
Rina Van der Linden

DD 8

1 Ineke Buijzer [1]
Marja van Kampen

2 Debbie Sprangemeijer
Anja Staal

3 Arieke van Buuren
Rina Van der Linden

4 Brenda Kant
Marieke Vos

Gepost in Uncategorized | Leave a comment

najaarscompetitie 2017

5 november
2017

najaarscompetie 2017

In het afgelopen weekend zijn de laatste wedstrijden gespeeld van de Najaarscompetie.

Najaar competitie van de KNLTB
De wedstrijden vonden plaats op de vrijdagavond, de zaterdag en de zondag.
De eindstand daarvan is inmiddels bekend. Onze deelnemende teams zijn als volgt uit de
strijd gekomen.
Op de vrijdagavond
2e klasse gemengd dubbel 17+ (0705)
Dit team – bestaande uit – Antje Blumenthal, Eveline Jonkman, Bart Duindam en Reinout
Tuit hebben het uitstekend gedaan. Zij zijn op de 1e plaats geëindigd met 21 behaalde punten;
4 punten meer dan de nummer twee. Proficiat

https://drive.google.com/file/d/1eXcOeKYguj2odlqzbXB4NuvBI5thCRqX/view?usp=https://drive.google.com/file/d/1eXcOeKYguj2odlqzbXB4NuvBI5thCRqX/view?usp=drivesdk

3e klasse gemengd dubbel 35+ (1055)
Dit team bestond uit Leontine van der Aa, Hanna Moser, Diane van Vliet, Corne Both, Dirk
Naber en Ruben Sprangemeijer. Van de 8 deelnemende teams hebben zij een 5e plaats weten
te behalen met een totaal van 11 punten. De nummer één in deze poule had iets meer dan het
dubbele aantal daarvan.

1e klasse gemengd dubbel 35+ (0915)
Aan dit team namen deel: Linda Goorden, Conny den Hartog, Marco Goorden, Arie den
Hartog en Harald de Vries. In deze poule was de concurrentie erg hevig. Uiteindelijk is ons
team geëindigd op een gedeelde 2e plaats met 12 punten uit 6 wedstrijden. De nummer 1 had
slechts één puntje meer.

3e klasse dames dubbel 17+ (3650)
Dit team bestond uit: Elise de Jong, Annelot van Moerkerk, Debbie Sprangemeijer, Anja Staal
en Marieke Stasse. Na 7 wedstrijden hebben zij een plaats in de middenmoot weten te
bemachtigen. Van de 8 deelnemende teams hebben zij er vier voor moeten laten gaan.

Op de zaterdag
1e klassse gemengd 17+ (0031)
Aan dit team namen deel: Marja Boot, Barbera Groenesteyn, Wendy de Haan, Cornelis de
Jong en Reinout Tuit. Dit team heeft het moeilijk gehad. Van de 6 gespeelde wedstrijden
hebben zij er 2 gewonnen en 4 verloren. Uiteindelijk zijn zij samen met 2 andere teams op een
gedeelde 4e plaats geëindigd met 13 punten

2e klasse dames 17+ (2615)
Dit team bestond uit drie maal de dames den Hartog, t.w. Conny, Denise en Priscilla. Het 4e
teamlid was Cynthia Slenders. Aangezien dit team vorig jaar kampioen was geworden zijn zij
dit jaar gepromoveerd naar de 2e klasse. Van de zes gespeelde wedstrijden hebben zij er drie
weten te winnen. Met een totaal van 11 behaalde punten zaten zij de nummer twee in deze
poule (met 13 punten) dicht op de hielen

Op de zondag

3e klasse jongens van 11 t/m 17 jaar (5368)

Dit team bestond uit: Jilles Croes, Nick Goorden, Nathanael Stravers en Jens Nak. Deze
jongens hebben een mooie prestatie neergezet. Zij zijn namelijk op een 2e plaats geëindigd.
Van de 7 gespeelde wedstrijden hebben zij er 4 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en één verloren.
Hun totaal behaalde puntenaantal bedroeg 26.

Gepost in Uncategorized | Leave a comment

Gepost in Uncategorized | Leave a comment

HE 17+ A

1 Martin Schep

2 Leen Buizert

3 Marcel Steenland [1]

4 Alexander van den Heuve

HE 17+ B

1 Marco Timmer [1]

2 Piet Copier

3 Wim den Hartog

DE 17+ A

1 Victoria Blij [1]

2 Wilma Bonninga

3 Denise den Hartog

4 Chantal Koenen

HD 17+ A

1 Rene Bongers [1]
Cornelis de Jong

2 Stanley Hartman
Reinout Tuit

3 Waldo Geenen
Aldo Slagboom

DD 17+ A

1 Denise den Hartog
Priscilla den Hartog

2 Laura van Wijnen [1]
Sabine Wisman

3 Chantal Koenen
Brigitte Zagwijn

4 Janneke van Meeteren
Julie van Meeteren

HD 17+ B

1 Gijs van den Berg [1]
Dennis Beumken

2 Ivo de Jong
Jillis van Meeteren

3 Piet Copier
Ruud Muilwijk

DD 17+ B

1 Ilse van Baren [1]
Hanneke Scholten

2 Inge van der Riet
Angela Romijn

3 Elina v.d. Vlist
Tessa van der Wel

HD 35+ A

1 Jacques-Dirk Langerak
Frank Wisman

2 Leen Buizert
Marcel Steenland

3 Richard Peters [1]
Gilbert van Veen

DD 17+ C

1 Jannet Bergwerff-Visser
Isabella Hofman

2 Debbie Sprangemeijer
Anja Staal

HD 35+ B

1 Niek van den Berg
Stefan van Goolen

2 Arie den Hartog
Leo Hofman

3 Kees van Dijk [1]
Hans Verspui

DD 35+ A

1 Eline Gommers [1]
Linda Goorden – Pierhagen

2 Linda van Oort
Brigitte Zagwijn

3 Bianca van Schooten
Jenny van Schooten-Goes

HD 35+ C

1 Henk Kraay [2]
Dirk-Jan Middelkoop

2 Jacques Croque
Ed van Zoeren

DD 35+ B

1 Antje Blumenthal
Thea Sakko

2 Ina Bothof
Dienie van Wijngaarden

3 Leontine van der Aa-Hoogenboezem [1]
Dianne van Vliet

GD 17+ A

1 Cornelis de Jong [1]
Barbera Groenesteyn-Middelkoop

2 Reinout Tuit
Marja Boot

3 Waldo Geenen
Julie van Meeteren

GD 17+ B

1 Peter Middelkoop [1]
Eline Gommers

2 Arie Putters
Joyce Kon

GD 17+ C

1 Joost Cramer
Susan Tukker

2 Dirk-Jan Middelkoop [1]
Antje Blumenthal

3 Leo Hofman
Michelle Hofman

GD 35+ A

1 Niek van den Berg [1]
Petra van den Berg

2 Arie van de Wel
Annet van der Wel-Oudshoorn

3 Arie den Hartog
Liane van Meeteren

4 Cok van Schooten
Thea Sakko

GD 35+ B

1 André de Wit
Krista Mulder

2 Focco Ottens [1]
Ingrid van Kempen

3 Johan van den Brink
Bep Legemaate

4 Joost Gehrels
Edith Bronsgeest

De winnaars gefeliciteerd met hun prijzen en alle andere spelers bedankt voor het mee doen !
Hopelijk tot snel op een van onze andere events ..wellicht het HDG toernooi in November

Tevens bedankt wedstrijdcommissie , kantinecommissie en banencommissie voor jullie inzet ! Zonder jullie hadden wij dit niet kunnen doen.

Wij danken onze hoofdsponsor DHL en alle andere sponsoren zoals Sonor, de Sterren poelier, e.a.

De foto,s die tijdens het toernooi zijn gemaakt kunt u terug vinden op Facebook

A. SLTV Racket of
B. Tennisvereniging Racket

veel plezier bij het bekijken van de foto,s

met een sportieve groet
SLTV Racket Schelluinen

Gepost in Uncategorized | Leave a comment

Beste tennisvrienden

Op 24 Juni is het weer zo ver ons open toernooi de Dhl Open gaat van start. Jullie kunnen nu al inschrijven

https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=6BA28072-4104-4CE0-A7F1-C8F1F39DCDC2

Gepost in Uncategorized | Leave a comment

Beste leden,

Dit jaar is onze vereniging partner geworden van het enige gras tennis toernooi van Nederland: Ricoh Open in Rosmalen. Dit toernooi staat bekend om zijn intieme sfeer en uitstekende ambiance, dat gecombineerd wordt met toptennis van het allerhoogste niveau. Ook dit jaar komen er weer veel aansprekende ATP-spelers en WTA-speelsters naar het toernooi, met zelfs Grandslam winnaars Marin Cilic en Juan Martin Del Potro! Houd de website in de gaten voor de laatste updates.
Via onderstaande link en speciale code krijgen onze leden €5,- korting bij het bestellen van entreekaarten: www.ricoh-open.nl/clubactie. Code: (vul hier de speciale clubcode in) = Code: racket-ri17
Link: www.ricoh-open.nl/clubactie Via de link kom je op het overzicht van de speeldagen. Na het kiezen van de dag vul je bij “Ricoh Open 2017 – Club actie” de bovenstaande code in. Na het invullen van de code wordt de prijs meteen aangepast.

Per verkochte entreekaart ontvangt de club €5,- en €10,- per verkochte VIP-kaart!

Gepost in Uncategorized | Leave a comment

2017 voorjaarscompetitie
Voor deze competitie zijn dit jaar 11 teams ingeschreven t.w.: – Op vrijdagavond 4 teams – Op zaterdagmiddag 4 teams – Op zondag 3 teams
Onderstaand de namen van onze deelnemers vergezeld van de speeldata “thuis” en “uit”.

Vrijdagavond

Team Mix (0427) 3e klasse (17+
Team Dirk ( captain )
Dirk
Hanna
Leontine
Ruben

wedstrijden – 7 April uit tegen CC 2
– 14 April thuis tegen De Belt2 Heukelum
– 21 April uit tegen Arkel
– 5 Mei thuis tegen Leerdam
– 12 Mei thuis tegen In de Bogerd 1 Hoornaar
– 19 Mei uit tegen TV Giessenburg 3
– 26 Mei Uit tegen de LTC DE Merwede 1

aanvang 19 uur

Team Dames (1436) 4e klasse (17+)

Team Antje ( captain )
Antje
Debbie
Anja
Marieke
Annelot

wedstrijden – 7 April thuis tegen Dash 35 I – aanvang 19 h aanwezig 18.45 h
14 April uit tegen de Belt 2 Heukelum
21 April thuis tegen TC Dubbeldam 1 aanvang 19 h aanwezig 18.45 h

5 Mei uit tegen TC 73 Groot Ammers 1
12 Mei thuis tegen LTC de Merwede 1 aanvang 19 h aanwezig 18.45 h

19 Mei uit tegen GTC Overwaard 2
26 Mei uit tegen Lexmond 2

Team Heren (1030) 3e klasse (17+)
Team Jacques ( captain )
Jacque
Dick
Johan
Martin
Jan
Ed

Wedstrijden : 7 April uit tegen TV Streveland
14 April thuis tegen Nieuw Lekkerlandse TC 2
21 April uit tegen Dubbeldam 4
5 Mei thuis tegen Top Papendrecht
12 Mei uit tegen Alblasserdam 2
19 Mei thuis tegen GTC Overwaard 3
26 Mei thuis tegen RC Dordrecht 2

Team Heren 2 (1026) 3e klasse (17+)

Team Piet M ( captain )
Piet M
Piet C
Henk
Ruud
Dirk-Jan

wedstrijden – 7 April thuis tegen Bergambacht
14 April uit tegen de Belt Heukelum 1
21 April thuis tegen GTC Overwaard
5 Mei uit tegen Meerkerk 1
12 Mei uit tegen LTC sliedrecht1
19 Mei thuis tegen Leerdam
26 Mei thuis tegen Leerbroek

ZATERDAG

Team Heren 1 (0607) 1e klasse (35+)

Team Arie ( captain )
Arie
Rene
Rinie
Wido
Leen

wedstrijden 8 April uit tegen TC Ouderkerk a.d. Ijssel
15 April thuis tegen Ready 1882 team1
29 April uit tegen de Sluipers
6 Mei thuis tegen de Hiaten
13 Mei thuis tegen Oudelande 1
20 Mei uit tegen C.C 2
27 Mei uit tegen TC Nieuwkerk

Team Heren 2 (0614) 2e klasse (35+)

Team Ronald ( captain )
Ronald
Patrick
Marco
Rob
Peter

wedstrijden 8 April thuis tegen RLTC 1
15 April uit tegen Puttershoek 1
29 April thuis tegen Deuce again team 3
6 Mei Uit tegen TOC 1
13 Mei thuis tegen CC team 3
20 Mei uit tegen ZLTC Ter Steeghe team 1
27 april thuis tegen de Hiaten team 2

Team Mix 1 (0014) 2e klasse (17+)

Team Reinout ( captain )
Reinout
Barbera
Cornelis
Marja
Wendy

wedstrijden 8 April thuis tegen de Gouwe Smash team 1 – aanvang 11 h
15 April uit tegen be quick team 2
29 April thuis tegen de sluipers team 1 – aanvang 11 h
6 Mei uit tegen Schiebroekteam 3
13 Mei uit tegen Lexmond team 1
20 Mei tegen TV Moordrecht
27 Mei thuis tegen Overwaard – aanvang 11 h

Team Dames (1114) 2e klasse (17+)

Team Denise ( captain )
Denise
Priscilla
Ellen
Cynthia

Wedstrijden 8 April uit tegen Meerkerk
15 April thuis tegen Zwijndrecht
6 Mei thuis tegen Top Papendrecht
13 Mei uit tegen s.Grevanedeel
20 Mei thuis tegen Barendrecht 4
27 Mei uit tegeb RLTC 1

Zondag

Team Mix 1(1542) 3e klasse (35+)

Team Reinout ( captain )

Reinout
Antje
Oscar
Arie
Johan
Hetty

wedstrijden 9 April – uit tegen GTC Overwaard 2
17 April – thuis tegen Raamsdonkveer 1 aanvang 11 h
7 Mei – thuis tegen TV Prinsenbeek aanvang 11 h
14 Mei – thuis tegen PVDV 1 aanvang 11 h
21 Mei – uit tegen cov desto afd tennis 2
28 mei – uit tegen TC Botesa

Team Mix 2 (0100) 5e klasse

Team Annemarie ( captain )

Annemarie
Joshua
Nick
Lieke

wedstrijden 9 April thuis tegen Top Papendrecht 3
17 April uit tegen GTC Overwaard
30 April thuis tegen TC Cash 1
7 Mei uit tegen Heer Jan 2
14 Mei uit tegen Markant 2
21 Mei thuis tegen De Ijpelaar
28 Mei tegen at risk team 2

Team Dames 2e klasse
Team Denise ( captain )
Denise
Priscilla
Ellen
Cynthia

wedstrijden 9 April thuis tegen Papendrecht 1
17 April uit tegen Heer Jan 1
30 April thuis tegen LTV Traiq 1
14 Mei uit tegen LTV Vianen
21 Mei thuis tegen de Ijpelaar
28 Mei tegen TV At Risk 2

wij wensen onze competitie teams veel succes toe en vooral speelplezier

SLTVR
de wedstrijdcommissie

ter informatie :
De Bestratingswerkzaamheden rond clubhuis De natte weersomstandigheden van de afgelopen weken zijn er de oorzaak van dat de firma de Kreij uit Giessenburg nog niet is begonnen met de bestratings werkzaamheden rondom ons clubhuis. Zoals het er nu naar uitziet zal daar helaas pas in april mee begonnen kunnen worden. In overleg met de firma de Kreij zal er het nodige aan gedaan worden om de overlast tijdens de competitie weekenden tot een minimum te beperken

Gepost in Uncategorized | Leave a comment